Maseczka ochronna FFP2

8.09 

Skutecznie chroni przed szkodliwymi dla zdrowia stałymi i płynnymi pyłami, dymem i aerozolami.
Cząstki, które często są fibrogeniczne, mogą powodować podrażnienia dróg oddechowych i w rezultacie doprowadzić do zmniejszenia elastyczności płuc.
Całkowity przeciek wewnętrzny nie może przekroczyć 11%. Wartość graniczna narażenia w miejscu pracy nie może przekraczać 10-krotności normy.
Maski ochronne klasy FFP2 nadają się do pracy w warunkach, w których występuje znaczne zanieczyszczenie lub substancje szkodliwe i mutagenne. Maski powinny przechwytywać 94% cząsteczek znajdujących się w powietrzu. Można je stosować w warunkach nieprzekraczających 10-krotności normy. Tego typu maski można stosować w przemyśle metalowym czy górnictwie. Pracownicy tych przemysłów mają ciągły kontakt ze szkodliwymi substancjami, które zagrażają ich układowi oddechowemu oraz zdrowiu, oraz prowadzą do chorób takich jak nowotwory, gruźlica czy różnego rodzaju infekcje. Dodatkowo, dzięki systemowi filtra uvexa z warstwą węglową, maski chronią przed nieprzyjemnymi zapachami.

Na stanie

EAN: 6 973081 843337 SKU: maska-ffp2 Kategorie: ,